Meeldetuletuseks korteriomanikele!

Kuna elanike registrit peab elukohajärgne linna- või vallavalitsus, ei saa Haapsalu Linnamajanduse AS infot eluruumide omanike vahetumisest. Seetõttu on vajalik, et uus (või vana) omanik teavitaks sellest Haapsalu Linnamajanduse AS-i.

Selleks palume saata meilile info@hlmaja.ee notariaalse dokumendi koopia või kinnistusraamatu väljavõte omaniku vahetusest. Selle dokumendi alusel saame oma süsteemis teha vastavad muudatused ning alustada arvete väljastamist uuele omanikule!

Juhul kui Teil puudub võimalus dokumentide digitaalseks edastamiseks ootame Teie dokumente meie postkasti, mis asub Jaani tn 2 hoone vasakul poolsel trepikoja seinal.

Küsimuste puhul helistada tel 47 24 050.