Korduvad küsimused

Korduvad küsimused

  • Kui mina olen korteriomanik, kes on majaomanik? Koos reaalse korteriga (mille suurus on ostu-müügilepingus fikseeritud) erastati ka ühiskasutuses olevad hoone osad (katus, seinad, peakilp jne.) mõttelistes osades (vastavalt reaalse korteriomandi osakaalule kogu hoone üldpinnas) korteriomanikele. Seega on kõik kaasomanikud võrdselt majaomanikud ja maja kuulub neile ühiselt.
  • Mis teha kui korteriomanik muutub? Kuna elanike registrit peab elukohajärgne linna- või vallavalitsus, ei saa Haapsalu Linnamajanduse AS infot eluruumide omanike vahetumisest. Seetõttu on vajalik, et uus (või vana) omanik teavitaks sellest Haapsalu Linnamajanduse AS-i.
  • Kui palju maksab elamu haldamine? Mingi töö lõplikust maksumusest saab rääkida alles pärast seda, kui osapooled on kokku leppinud töö mahu ja kvaliteedi näitajad. Minimaalselt vajalike haldustegevuste paketi maksumus tuleneb tegevuste mahust ja hulgast. Juhul kui teenuse hind on tunduvalt madalam kui haldusfirmade poolt pakutav üldiselt (keskmine), siis antud teenuse osutaja tõenäoliselt kas jätab riigimaksud maksmata või ei täida lubatud ülesandeid.
  • Kuidas toimub elamu haldamise ülevõtmine? Vastav kord on reguleeritud EV valituse määrusega nr.198. Igal juhul tähendab see üleandmise-vastuvõtmise fakti dokumentaalset vormistamist (vastava akti allkirjastamist) omanike volitatud esindaja poolt. Üleandmise tingimused lepitakse poolte vahel kokku vastavalt konkreetse objekti võimalustele ja vajadustele.
  • Kas võlgnevuste ajatamine maksegraafikuga on võimalik? On küll mõistliku aja jooksul. Maksegraafiku sõlmimiseks palume pöörduda Haapsalu Linnamajanduse AS klienditeeninduse poole.
    Maksegraafiku sõlmimine eeldab ka selle täpset täitmist kuna vastasel korral muutub maksegraafik tühiseks ning võla sissenõudmist jätkatakse kohtu ning kohtutäiturite kaudu.