Kinnisvara haldus- ja avariiteenus

Kinnisvara haldus- ja avariiteenust pakume ühtse paketina.

Kinnisvara haldusteenus hõlmab endas hoonega seotud tehingute haldamist ning ostetavate ja tellitavate teenuste korraldamist ning järelevalvet nii et oleks tagatud hoonete ja elamute kui vara võimalikult efektiivne ja optimaalne kasutamine nii majanduslikult kui tehniliselt.

Haapsalu Linnamajanduse AS kinnisvara haldusteenuse sisu:

 • objekti haldamiseks ja hooldamiseks eelarve koostamine
 • kommunaalteenuste vahendamine:
  • lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
  • lepingute täitmise järelevalve ja tarbitud ressursside kontroll
  • kulumõõtjate näitude edastamine
 • vastavalt eelarvele avarii-, hooldus-, heakorra- ja muude teenuste korraldamine
 • omaniku esindamine (volituste piires) õigusaktidest tulenevate ja hallatava kinnisvaraga seotud kohustuste täitmisel

24h Ööpäevaringne avariiteenus võimaldab operatiivselt lokaliseerida avariid tehnosüsteemides (peatada avariiolukorra põhjustanud teguri toime), et vältida edasist materiaalset kahju. Olenevalt avarii ulatusest likvideerime avarii (taastame avariieelse olukorra) maksimaalselt 24h jooksul.

Teenindame vee- ja kanalisatsiooni, kütte- ja elektrisüsteemide avariide korral. Avariiteenusega tagatakse:

 • ööpäevaringne teenistus avariiteadete vastuvõtmiseks telefonil 5 240 300 ning fikseerimiseks.
 • avariiolukordade kohest lokaliseerimist keskmiselt 30 minuti jooksul (maksimaalselt 2 tunni jooksul):
  • veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemides
  • küttesüsteemides
  • elektrisüsteemides
 • tehnosüsteemides avariiolukorra likvideerimist maksimaalselt ööpäeva jooksul pärast avariiteate vastuvõtmist.

Avariiolukord – hoone tehnosüsteemi purunemine või ummistus, seadmete seiskumine või purunemine või muu tehnosüsteemi rike.

Avarii lokaliseerimine – avariiolukorra põhjustanud teguri toime peatamine.

Avarii likvideerimine – tehnosüsteemi avariieelse seisukorra taastamine.