HLM AS otsib raamatupidajat lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaks

Otsime korteriyhistu.net administraator-raamatupidajat lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise perioodiks.

Korteriyhistu.net administraator-raamatupidaja tööülesanded:

 • Veebikeskkonna korteriyhistu.net töö korraldamine, administreerimine ja infotehnoloogiline arendamine vastavalt ettevõtte vajadustele.
 • Korteriühistute raamatupidamise korraldamine, pearaamatu pidamine ja aastaaruannete koostamine.
 • Algandmete sisestamine kulujagamisprogrammi.
 • Majanduskuluarvete koostamine (sh e-arvete edastamine panka) ja nende kohaletoimetamise korraldamine korteriomanikele.
 • Laekumiste jälgimine ja arvestuse pidamine võlgnevuste üle.
 • Võlglastele meeldetuletuste saatmine ja maksegraafikute koostamine.
 • Maksekäsu kiirmenetluse avalduste koostamine võlgnevuste sissenõudmiseks ja suhtlemine kohtutäituritega.
 • Klientidega suhtlemine arve koostamise selgitamiseks.
 • Aruannete ja kokkuvõtete esitamine finantsjuhile.
 • Vajadusel ka teiste finantsjuhi poolt määratud ühekordsete tööülesannete täitmine.

 

Nõudmised töötajale:

 • Raamatupidamisalane eriharidus või kõrgem majandusharidus.
 • Korteriyhistu.net programmi valdamine heal tasemel.
 • Majandustarkvara StandardBooks kasutamise kogemus.
 • Teksti- ja andmetöötluse (MS Office) valdamine arvutis ning tööks vajamineva rakendustarkvara kasutamise oskus.
 • Stabiilselt ja kvaliteetselt töötamine pingeolukorras, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime ning loovus.
 • Bilansivõimelisus.

Tööaeg: Töötajat otsitakse tähtajaliselt lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamise perioodiks.

Tööle asumine: Soovitavalt alates 16. juulist 2018 (töö spetsiifika ja ettevõtte eripäradega kurssi viimine), iseseisvalt tuleb asuda tööülesandeid täitma alates augustist 2018.

Töökoht: Haapsalu Linnamajanduse AS asukohas Jaani tn 2 Haapsalu linnas.

 

Kandideerimiseks saada CV ja enda tutvustus aadressil info@hlmaja.ee esimesel võimalusel. Kandidaatidega alustame tutvumist juba enne konkursi tähtaega.

Kandideerimise tähtaeg: 11.07.2018